Forebyggelse af faldulykker hos ældre

Gentofte Hospital
0 views
March 16, 2012
Alt for mange ældre falder hvert år og kommer til skade. Mange kommer aldrig til at gå normalt igen, kun en tredjedel slipper uden varige mén.

Derfor har Region Hovedstaden nu i samarbejde med ni kommuner indledt et projekt, der skal forebygge ulykkerne. Når de ældre, efter et fald, kommer ind på akutmodtagelsen eller akutklinikken, får de stillet en række spørgsmål omkring deres uheld. Opfylder de betingelserne, tilbydes de besøg af en kommunal faldkonsulent, som f.eks. undersøger om hjemmet kan indrettes mere hensigtsmæssigt, eller om den ældre måske skal have ændret sin medicinsammensætning.

I første omgang er det kun de ældre, der kommer ind på akutklinikken på Gentofte Hospital og akutmodtagelsen på Herlev Hospital, der får tilbuddet, men man satser på
At bruge erfaringerne til at indføre det i resten af regionen

De ni kommuner, der er med, er Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Herlev og Rødovre.