Klinisk vejleder på Akutmodtagelsens kirurgiske korttidsafsnit

Herlev Hospital
3 views
September 14, 2020 akutmodtagelsen, herlev hospital
Henriette fortæller om sit arbejde som klinisk vejleder på Akutmodtagelsens kirurgiske korttidsafsnit.